Ασφάλειες Κουφωμάτων

Αδιάρρηκτη ασφάλεια δύο πύρων για επιπλέον ασφάλεια για όλα τα ανοιγόμενα κουφώματα.