RAL Classic Pallette
RAL Classic Pallette

Το χρωματικό σύστημα RAL Classic είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα χρωματολόγια, χρησιμοποιείτε σε αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές.