Χωρίσματα Γραφείου


Χωρίσματα alousystem-logo 700 Partitions 

Χωρίσματα-Διαχωριστικά Γραφείου
Χωρίσματα Διαχωριστικά Γραφείου

Το σύστημα προσφέρει την καλύτερη εναλλακτική λύση, σε σχέση με την κλασική δόμηση (τοιχοποιία από τούβλα, γυψοσανίδες, κ.α.).
Τα χωρίσματα με την κατάλληλη στερέωση μπορούν να αποτελέσουν τα σταθερά τμήματα αντί της τοιχοποιίας, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες διαρρύθμισης.

  • Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων πολλών διαστάσεων και τύπων.
  • Σε διάφορες γωνίες ή συνδέσμους κατασκευών.
  • Με εσωτερικές περσίδες ή όχι ανάμεσα στα τζάμια.

Μπορούν να κατασκευαστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη με δυνατότητα βαφής σε μεγάλο αριθμό μεταλλικών και ξύλινων αποχρώσεων.