Χωρίσματα Γραφείων Alousystem 700

Χωρίσματα Γραφείων Alousystem 700

Η ανάγκη λειτουργικής και γρήγορης διαρρύθμισης στους σύγχρονους χώρους ενδιαίτησης, ήταν η αφορμή για τη δημιουργία της σειράς Alousystem 700.

Το σύστημα προσφέρει την καλύτερη εναλλακτική λύση, σε σχέση με την κλασική δόμηση (τοιχοποιία από τούβλα, γυψοσανίδες, κ.α.). Τα χωρίσματα με την κατάλληλη στερέωση μπορούν να αποτελέσουν τα σταθερά τμήματα αντί της τοιχοποιίας, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες διαρρύθμισης.

Χρησιμοποιώντας μικρές και ανθεκτικές διατομές αλουμινίου μπορούν να κατασκευαστούν εσωτερικά χωρίσματα πολλών διαστάσεων και τύπων, σε διάφορες γωνίες ή συνδέσμους κατασκευών, με εσωτερικές περσίδες ή όχι ανάμεσα στα τζάμια. Στα χωρίσματα μπορούν να τοποθετηθούν νοβοπάν, ραμποτέ και σύνθετα πάνελ αλουμινίου σε κάθε απόχρωση χρώματος ή απομίμησης ξύλου.

Εκτός από τις κλασσικές πόρτες αλουμινίου το σύστημα επιδέχεται και ξύλινες πόρτες. Επίσης παρέχει διατομές με υποδοχές για πρίζες και κανάλια για εσωτερικές καλωδιώσεις. Η κατασκευή όλων των τύπων χωρισμάτων πραγματοποιείται με την εφαρμογή ελαχίστων προφίλ, εξαρτημάτων και ελαστικών.

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς είναι τα εξής:

· Λειτουργικότητα και απλότητα στην κατασκευή
· Άριστη αισθητική
· Δυνατότητα κατασκευής με μικρό αριθμό προφίλ
· Πάχος προφίλ 1,3 ~ 2mm

Κατασκευαστικές Εφαρμογές

· Κατασκευή Εσωτερικών Χωρισμάτων
· Τοποθέτηση Περσίδων Εσωτερικά
· Τοποθέτηση Καλωδιώσεων Εσωτερικά
· Κατασκευή Πόρτας Αλουμινίου η Ξύλινης Πρεσαριστής
· Γωνιακές Κατασκευές